AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı ilə Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu arasında birgə elmi-tədqiqat işləri həyata keçirilir

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Nəbatat Bağı ilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu arasında bağlanmış əməkdaşlıq müqaviləsi əsasında birgə tədqiqat işləri həyata keçirilir. Mərkəzi Nəbatat Bağının “Nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitkilər” laboratoriyasının əməkdaşları b.ü.f.d. dosent Sevinc Quliyeva, b.ü.f.d. Aynur Ərəbzadə və elmi işçi Günay Məmmədova tərəfindən Əkinçilik İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən laboratoriyalarda müasir metod və avadanlıqların köməyi ilə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən toplanmış iqtisadi əhəmiyyətli bitki materiallarının  biokimyəvi tərkibi tədqiq olunub.


Tədqiqat obyekti olaraq qiymətli dərman bitkilərindən olan Gülxətmi (Alcea L.) və Bədrənc (Melissa L.) cinslərinə daxil olan növlər araşdırılmışdır. 

banner